CNAS认可的一般流程?

发布日期:2019-11-26 19:30:45  浏览量:1389

cnas认可CNAS认可的一般流程是什么?

   1、建立实验室管理体系;编写质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录和技术记录;

   2、有效运行满6个月;

   3、参加CNAS指定的能力验证或组织开展实验室间比对;

   4、开展过完整的内部审核和管理评审;

   5、在CNAS官网注册、预填写资料、缴纳报名费;

   6、在CNAS官网填写并提交申请资料,并邮寄有关申请资料;

   7、等待CNAS秘书处对所提交申请资料的符合性审查;

   8、完成符合性审查,CNAS秘书处批准实验室认可立项;

   9、评审组长提出评审意见,确定现场评审时间;

   10、现场评审;

   11、完成现场评审整改;

   12、缴纳评审费用;

   13、CNAS发布认可证书。


最新新闻